nasze forum - ozegow.pun.pl


Wybieramy sołtysa

2011-01-30 23:12

 

    W najbliższy wtorek 1 lutego 2010 roku o godzinie 16 w budynku Szkoły Podstawowej w Ożegowie odbędzie się zebranie sołeckie z udziałem wójta i radnych, na którym m.in. wybierzemy sołtysa naszej wsi. Mile widziana wysoka frekwencja mieszkańców.

—————

Powrót