nasze forum - ozegow.pun.pl


Przywitanie nowego proboszcza Pawła Hadasia

2010-07-20 00:07

 

W uroczystość Matki Bożej z góry Karmel (popularnie wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej), a więc w nasz odpust parafialny, społeczność całej parafii przywitała nowego proboszcza, księdza Pawła Hadasia. Uroczystego wprowadzenia do kościoła parafialnego dokonało liczne grono zaproszonych duchownych z dekanatów kłobuckiego i działoszyńskiego (najliczniej reprezentowane dekanaty) oraz kilku księży z sąsiednich dekanatów. Całą uroczystość uświetniła orkiestra, druhowie strażacy z Siemkowic oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Rębielic Królewskich, które na cześć ustępującego z funkcji proboszcza księdza Pawła, odśpiewało mu pieśń religijną w tradycyjnych ludowych strojach. Nowego proboszcza przywitały delegacje z naszej parafii (starsi, młodzież oraz dzieci), zaś sam kościół został specjalnie na tę okazję przystrojony kwiatami. Ksiądz Paweł Hadaś zapewnił, że z całego serca życzy sobie owocnej współpracy z wszystkimi mieszkańcami parafii i dołoży wszelkich starań, aby zatroszczyć się o dobro duchowe i materialne parafii. Podziękował za wieloletnią służbę ustępującemu proboszczowi, księdzu Stanisławowi Kochelowi i wszystkim, którzy dołożyli swoja cegiełkę, aby uświetnić tę uroczystość. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze kroki nowego proboszcza.

—————

Powrót