nasze forum - ozegow.pun.pl


Mamy sołtysa i MOŻE chodniki

2011-02-08 23:40

 

                      Drugi już raz na sołtysa wsi Ożegów wybrano panią Renatę Ścigałę, przy prawie stuprocentowym poparciu mieszkańców zgromadzonych na zebraniu sołeckim. Poza wyborem sołtysa padły również pytania do pani Zofii Kotyni o renowacje dróg i chodników, problem studzienek kanalizacyjnych na ulicy 18 Stycznia itp. Pani wójt obiecała pomoc, chodniki, które mają się pojawić się w Ożegowie, w pierwszej kolejności obejmą swym zasięgiem ulicę Szkolną (od pana Kędzi do budynku Szkoły Podstawowej) i ulicę 18 Stycznia (swobodne dojście do budynku kaplicy).

—————

Powrót