nasze forum - ozegow.pun.pl


Proboszczowie

 

Proboszczowie od 1925 roku, czyli od daty utworzenia diecezji częstochowskiej (od 1992 roku archidiecezji).

 

ks. Tadeusz Peche (1925-1929)

*


ks. Roman Krawczyński (1929-1941)  - zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau

*


ks. Tadeusz Winiewski (1945-1976) [tymczasowym proboszczem był w 1953 ks. Stanisław Sapota]

*


ks. Jan Biskup (1976-1993)

*


ks. Stanisław Kochel (1993-2010 )

*

ks. Paweł Hadaś  (2010 - )