nasze forum - ozegow.pun.pl


Księża

 

Ks. Wacław Sznuro    

(1951 – 1952)

 

Ks. Zdzisław Musialik

(1952 – 1953)

 

Ks. Jan Czajor

(1953 – 1954)

 

Ks. Józef Kruszec

(1954 – 1956)

 

Ks. Włodzimierz Majcherczyk

(1956 - 1958)

 

Ks. Henryk Polak

(1958 - 1960)

 

Ks. Kazimierz Szwarlik

(1960 - 1961)

 

Ks. Stanisław Krzyszkowski

(1961 - 1962)

 

Ks. Andrzej Szatniewski

(1962 - 1963)

 

Ks. Stanisław Ocytko

(1964)

 

Ks. Stanisław Bekus

(1964 – 1969)

 

Ks. Henryk Pilak

(1964 - 1966)

 

Ks. Franciszek Marusarz

(1966 - 1968)

 

Ks. Stanisław Błach

(1968 - 1969)

 

Ks. Aleksander Wyrwa

(1969 - 1971)

 

Ks. Zenon Podgórski

(1969 - 1972)

 

Ks. Stanisław Lech

(1971 - 1976)

 

Ks. Kazimierz Karoń

(1972 - 1974)

 

Ks. Tadeusz Śmigielski

(1974)

 

Ks. Bogdan Rogowicz

(1974 - 1975)

 

Ks. Stanisław Rospondek

(1975 - 1976)

 

Ks. Stanisław Kocot

(1976 - 1976)

 

Ks. Ryszard Migocki

(1976 - 1978)

 

Ks. Stanisław Sarowski

(1978 - 1979)

 

Ks. Andrzej Filipecki

(1979 - 1981)

 

Ks. Dariusz Podsadnik

(1981 - 1982)

 

Ks. Ryszard Machura

(1982 - 1983)

 

Ks. Roman Perczak

(1983 - 1984)

 

Ks. Andrzej Sobota

(1984 - 1986)

 

Ks. Krzysztof Szybalski

(1986 - 1991)

 

Ks. Wojciech Drobiec

(1991 - 1992)

 

Ks. Mirosław Rapcia

(1992 - 1996)

 

Ks. Marcin Mońka

(1996 - 2000)

 

Ks. Zbigniew Stępień

(2000 - 2003)

 

Ks. Krzysztof Nowak

(2003 - 2005)

 

Ks. Marek Wites

(2005 - 2007)

 

Ks. Radosław Werczyński

(2007 - 2010)

 

Ks. Robert Foryś

(2010 - 2011)