nasze forum - ozegow.pun.pl


Nasi ludzie

 

„Nasi ludzie” to w zamiarze rubryka, która ma nam wszystkim przybliżyć postacie, które mają lub miały na życie wsi największy wpływ (symbole wsi, proboszczowie, księża, radni, sołtysi) lub które po prostu są wśród nas obecne (dyrektorzy szkoły, nauczyciele, strażacy, listonosze). Jeśli macie swoje źródła informacji, które pozwolą nam uzupełnić te rubryki, to będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelką pomoc.