nasze forum - ozegow.pun.pl


KoŚciół

 

Czekamy na Państwa zdjęcia z budowy naszej kaplicy, napiszcie kto i w jaki sposób przyczynił się do jej budowy. Czekamy również na zdjęcia dokumentujące najważniejsze wydarzenia w historii naszej małej wspólnoty.