nasze forum - ozegow.pun.pl


Wycieczki krajoznawcze

 

198? – wycieczka prawdopodobnie do Załęcza Wielkiego link

198? – wycieczka w Beskid Ślaski link

198? – obóz wędrowny po „ziemi leszczyńskiej” link

198? – wycieczka do Trójmiasta link